Организация на работа

Организация на работа

 

Първият разговор
Основният фокус на първата среща е да се опознаем и да ме въведете в причините, които са Ви провокирали да се обърнете към мен и да потърсите съдействие. Това може да бъде въпрос, който Ви вълнува и искате да изследвате или проблем, на който търсите решение, или трудност, която срещате, или просто интерес към психотерапията и желание за лична работа. А може би нещо друго?! В рамките на тази среща ще изградите представа за мен и начина ми на работа. Тъй като успешният психотерапевтичен процес е свързан с усещането за добра връзка между клиент/пациент и психотерапевт и изисква определено ниво на доверие, заедно ще се опитаме да изясним дали аз съм подходящият човек за Вас като психотерапевт.

Времетраене

Една психотерапевтична сесия продължава 50 мин. Минималната честота на провеждане е веднъж седмично в точно определен ден и час, който остава постоянен във времето.

Психодиагностичната сесия е около 90 минути и бива последвана от три сесии в интервал не повече от седмица една от друга. Включва използването и на психологически тестове. След провеждането й се договаря време за следваща сесия.

 

Таксата

  • Психотерапевтична сесия – между 65лв.* и 100 лв. / 50 мин. При заплащане на всички сесии в текущия месец (при честота мин. веднъж седмично), до 10-то число, таксата е 80лв. / сесия.
  • Психодиагностични сесии – между 120 лв. и  300лв. / 90 мин., в зависимост от използвания тестови инструментариум.
  • Консултативна сесия – между 100 лв. / 50 мин. и 130 лв. / 60мин.

*Мин. такса от 65лв. е насочена към безработни лица, пенсионери и ученици.

 

В случай на отмяна на консултативна сесия, анулирането трябва да бъде направено не по-късно от 48 часа. В противен случай, за съжаление, сесията ще бъде таксувана в пълен размер.

При отмяна на психотерапевтична сесия, същата бива таксувана в пълен размер и не се прехвърля в следващ период.

 

Банкова сметка
Плащането на таксите се извършва по банков път:

 

Райфайзен Банк
IBAN: BG92RZBB91551086275129
Титуляр: “Аликорн-Консулт” ЕООД

 

Езици
Консултативните и психотерапевтични сесии се провеждат на български език.