Аналинична психотерапия

Аналитична психотерапия

 

“Вашият взор ще се проясни едва тогава, когато успеете да погледнете в собствената си душа.”
Карл Густав Юнг

 

Трудните моменти и кризите в живота на човек не са малко и понякога имаме нужда от подкрепа, от защитено пространство и доверителна връзка с човек, който да ни помогне да изследваме и разберем какво се случва с нас и живота ни.

Често целта на психотерапията е насочена към това да бъде облекчено някакво психично страдание, което затруднява обичайното функциониране на човека в живота. Тези състояния са свързани с:

 

 • Жизнените кризи през 30-те, 40-те, 50-те, 60-те години от живота
 • Болезнени/ неочаквани промени
 • Проблеми в партньорските взаимоотношения
 • Раздяла или загуба на значим/и хора в живота
 • Стресът на работното място
 • Емоционално/ физическо изтощение в кариерното израстване
 • Безработица, уволнение, пенсиониране
 • Болести
 • Травми и пр.

 

Да са диагностицирани като:

 • Тревожност
 • Панчески атаки
 • Депресия и др.

 

Или да са проява на по-дълбоко заложена психотична тенденция.

 

Макар често да започва със страдание или психично разстройство, юнгианската анализа е психотерапевтичен подход за подобряване на психичното здраве и подпомагане съзряването на личността, т.нар. процес на индивидуация.

 

Моята задача като психотерапевт е именно тази, да опосредствам връзката на човек с него самият:

– да опознаете по-добре себе си,

– да получите подкрепа и разберете по-добре страданието, неговия произход и дълбок смисъл

– да видите своите сенчести аспекти и потенциал за развитие, който стои зад тях;

– да изследвате взаимоотношенията си с другите и света;

– да разберете защо и какво стои зад трудностите, които срещате.

 

Юнг описва аналитичната работа като събиране на несъзнаваното и съзнаваното, чиято цел е да доведе човек до трансформация, до формирането в него на една нова нагласа, отвеждаща го до нов начин на съществуване.

 

Защото зад всяка трудност, рана и болка, можем да открием дар за един по-пълноценен живот. Повишавайки своето ниво на осъзнатост, човек черпи сили от своето несъзнавано и започва да прави промени в живота си, които водят до подобряване на функционирането му, и до изграждане на дълбоки, искрени и значими отношения.

 

Повече информация можете да намерите на страницата на Българско Общество по аналитична психология Карл Густав Юнг – http://jungbg.org/nachalo/psyth-analysis/